giới thiệu về chúng tôi

CÔNG TY TNHH NGUYÊN VĨNH TIẾN

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, vào những năm 1995 – 2000, nền công nghiệp nước ta có bước nhảy vọt mang tính đột phá. Các dự án đầu tư của nước ngoài ồ ạt đổ vào Việt Nam.  Sự tăng tốc của nền kinh tế đòi hỏi phải hiện đại hóa mạng lưới hạ tầng cơ sở, truyền tải điện năng và phụ kiện, nhằm phục vụ cho nhu cầu của các đối tác trong quá trình xây lắp, tiết kiệm được thời gian và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

MÁY BIẾN ÁP SHIHLIN Q-STAR
Video clip
DÂY CÁP ĐIỆN EVERTOP MÁY BIẾN ÁP SHIHLIN Q-STAR
Tin tức sự kiện

cấp các giải pháp tự độChúng tôi còn cung cấp các

iải pháp tự độChúng tôi còn cung cấp các giải pháp tự độChúng tôi còn cung..

cấp các giải pháp tự độChúng tôi còn cun


còChúng tôi còn cung cấp các giải pháp tự độChúng tôi còn cung cấp các giải..

Hệ thống sản phẩm đặc chủng


Chúng tôi còn cung cấp các giải pháp tự độChúng tôi còn cung cấp các giải..

Chúng tôi còn cung cấp các giải pháp tự độ


a Chúng tôi còn cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp bao gồm tư..
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nguyên 0944 608 868
Kinh Doanh 0613 918 723